Bài đăng

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ tự hủy diệt nếu còn khiêu khích